Welkom op de  site  van de wandelvereniging Deventer .

Op deze site  de  info die  we graag  willen  delen.

Stukje Historie:

Op 6 juni 1937 werd de wandelvereniging Deventer opgericht door Dhr. Beldman Ser. -Dhr. Sotthewes en Dhr Sprikkelman onder de bezielende leiding van deze heren groeide de wandelvereniging voorspoedig,  en het bleek dat het levens vatbaar
was. Tot op heden is het de oudste wandelvereniging van Deventer en de oudste van de Oostelijke wandelsportbond. De oorlog was een kink in de kabel, uit een overzicht blijkt dat het onmogelijk werd gemaakt door de bezetters.


Na de bevrijding werd de animo voor het wandelsport zo groot ,dat er naast de W.V.D. ook andere wandelverenigingen werden opgericht, wat de de W.V.D. alleen maar verheugde.D e W.V.D. groeide uit tot een gezellige vereniging die vele successen behaalde.
Men beschikte over een seniorengroep en twee juniorengroepen , die niet alleen aan wandelen dacht,  maar ook aan ontspanning voor de leden  Er werd  een toneelgroep en muziekgroep opgericht, die voor de vrolijke noot op de jaarlijkse feestavond zorgde.
In de jaren 70 is het een tijdje stil geweest rond de W.V.D. , maar in de jaren 80 kwam er weer een fikse opleving .

In begin jaren 90 kwam er weer een kentering in de W.V.D toen lieten een aantal leden het wandelen aan zich voorbij gaan.

Bestuur:

Ook bestuurlijk kwam men in de problemen zodat de vereniging bijna zou verdwijnen, maar een aantal mensen zetten toch weer de schouders er onder.  In 1992 hadden deze mensen de oplossing gevonden door samen te gaan met Wijk en Speeltuinvereniging de Driehoek , zodat men een vaste thuisbasis had en met behulp van de medewerkers van de Driehoek kon men ook weer wandeltochten organiseren,

 Deze groep mensen (hieronder) bestond uit de volgende personen,  Tot op heden vormen deze mensen nog het bestuur.

Gegevens bestuur: 

De heer J.A. Muilerman
Functie: Voorzitter  (sinds 1992)

Rielerweg 110
7416 ZJ  Deventer
Telefoon:      0570 - 632763
Mobiel:          06 - 53329960

Email: info@wandelverenigingdeventer.nl

mevrouw J. B. Halkers - Nasper
Functie: Secretariaat
Boevinckstraat 24
7416 AW  Deventer
Mobiel:           06 - 44175859

Mevrouw C.C Jettkandt Overweter
Functie: Penningmeester
Parallelweg 24
7416 WC  Deventer
Telefoon:          0570 - 623964

De heer B.J.A. Jansen van 't Laar
Functie: Bestuurslid
Eemstraat 4
7417 XW Deventer
Telefoon:           0570 - 608889
mobiel:               06 - 10373702
Email: bennie1946@home.nl

Mevrouw Rumpf - Brink
Functie: Bestuurslid
Dirk Schäferstraat 23
7425 HJ  Deventer
Mobiel:                 06-23038301
Email: arumpf@home.nl

Tot op heden worden  de volgende wandeltochten georganiseerd te weten : in 2020 de  15e Over de Ijsseltocht en
in 2020  de 8e  Driehoektocht.

De eerst volgende  wandeltocht vanuit de driehoek is de Sallandtocht en dat al  voor de 24e keer.


U ziet de W.V.D is nog steeds actief en heeft  in 2012 alweer het 75 jarig jubileum gevierd.