Welkom op de  site  van de wandelvereniging Deventer .

  Op deze site   kunt U  info vinden die  we graag met U willen  delen.

Stukje Historie:

Op 6 juni 1937 werd de wandelvereniging Deventer opgericht door Dhr. Beldman Ser. -Dhr. Sotthewes en Dhr Sprikkelman onder de bezielende leiding van deze heren groeide de wandelvereniging voorspoedig en het blijkt dat het levens vatbaar
was. Tot op heden is het de oudste wandelvereniging van Deventer en de oudste van de Oostelijke wandelsportbond. De oorlog was een kink in de kabel, uit een overzicht blijkt dat het onmogelijk werd gemaakt door de bezetters.


Na de bevrijding werd de animo voor het wandelsport zo groot ,dat er naast de W.V.D. ook andere wandelverenigingen werden opgericht, wat de de W.V.D. alleen maar verheugde.D e W.V.D. groeide uit tot een gezellige vereniging die vele successen behaalde.
Men beschikte over een seniorengroep en twee juniorengroep , die niet alleen aan wandelen dacht de W.V.D. maar ook aan ontspanning voor de leden en andere wandellaars Zo werd er een toneelgroep en muziekgroep opgericht, die voor de vrolijke noot op de jaarlijkse feestavond kon verzorgen.
In de jaren 70 is het een tijdje stil geweest rond de W.V.D. , maar in de jaren 80 kwam er weer een fikse opleving .

In begin jaren 90 kwam er weer een kentering in de W.V.D toen lieten een aantal leden het wandelen aan zich voorbij gaan.

Bestuur:

Ook bestuurlijk kwam men in de problemen zodat de vereniging bijna zou verdwijnen, maar een aantal mensen zetten toch weer de schouders er onder.  In 1992 hadden deze mensen de oplossing gevonden door samen te gaan met Wijk en Speeltuinvereniging de Driehoek , zodat men een vaste thuisbasis had en met behulp van de medewerkers van de Driehoek kon men ook weer wandeltochten organiseren,

 Deze groep mensen (hieronder) bestond uit de volgende personen,  Tot op heden vormen deze mensen nog het bestuur.

Gegevens bestuur: 

De heer J.A. Muilerman
Functie: Voorzitter  (sinds 1992)
Tjoenerstraat 58
7416 XN  Deventer
Telefoon:      0570 - 632763
Mobiel:          06 - 53329960

Email: info@wandelverenigingdeventer.nl

mevrouw J. B. Halkers - Nasper
Functie: Secretariaat
Boevinckstraat 24
7416 AW  Deventer
Mobiel:           06 - 44175859

Mevrouw C.C Jettkandt Overweter
Functie: Penningmeester
Parallelweg 24
7416 WC  Deventer
Telefoon:          0570 - 623964

De heer B.J.A. Jansen van 't Laar
Functie: Bestuurslid
Eemstraat 4
7417 XW Deventer
Telefoon:           0570 - 608889
mobiel:               06 - 10373702
Email: bennie1946@home.nl

Mevrouw Rumpf - Brink
Functie: Bestuurslid
Dirk Schäferstraat 23
7425 HJ  Deventer
Mobiel:                 06-23038301
Email: arumpf@home.nl

Tot op heden worden nog de volgende wandeltochten georganiseerd in 2017 werd de 12 e Over de Ijsseltocht georganiseerd en
in 2016 werd voor de 4e keer de Driehoektocht georganiseerd en in 2016 werd voor de
20 e keer de Sallandtocht georganiseerd dit is een  daagse wandeltocht.

U ziet de W.V.D is nog steeds actief en heeft  in 2012 het 75 jarig jubileum gevierd. Dus in in 2017 is het 80 jarig jubilem